اضافه نمودن یادداشت

برای اضافه کردن یادداشت به یک دامنه یا یکی از کلمات کلیدی آن دامنه، ابتدا بایستی به منوی مدیریت دامنه وارد شوید. در صفحه موجود و در مقابل آدرس دامنه، گزینه یادداشت را مشاهده خواهید کرد که با انتخاب آن به صفحه یادداشت های آن دامنه هدایت خواهید شد. در این مرحله شما با انتخاب گزینه افزودن یادداشت، بایستی نسبت به اضافه کردن یادداشت مدنظر خود اقدام نمایید. بدین ترتیب که بعد از وارد نمودن متن یادداشت، کلمه کلیدی (اختیاری)، رنگ (بیانگر اولویت)، تاریخ شروع و پایان، بایستی دکمه ثبت را انتخاب کنید. توجه داشته باشید که متن یادداشت دارای محدودیت 150 کاراکتری می باشد.

اضافه نمودن یادداشت ها

بعد از اضافه کردن یک یادداشت، در تقویم، قسمت محدودی از ابتدای متن یادداشت و رنگ انتخاب شده در بازه روز شروع و پایان نمایش داده می شود. در این صفحه با استفاده از ابزار فیلتر موجود در سمت راست، می توانید یادداشت های همان ماه را بر مبنای کلمات کلیدی و یا یادداشت های اختصاص پیدا کرده به دامنه، فیلتر کنید. در قسمت پایین ابزار فیلتر نیز، لیست سه یادداشت اخیر خود را مشاهده می کنید.

یادداشت ها