قوانین و مقررات

1.1 کلیه کاربران سرویس های کی دبلیو رنک و کلیه اشخاص پس از تهیه هر یک از سرویس های کی دبلیو رنک، موظف به رعایت کامل مقررات و قوانین جاری نظام جمهوری اسلامی ایران و کنوانسیون ها و مقررات و عهد نامه های بین المللی مصوب در زمینه امور رایانه ای و اینترنتی (و مقررات داخلی سایت کی دبلیو رنک) می باشند.

1.2 در صورت تغییر ضوابط و مقررات حاکم نسبت به قراردادهایی که مدت زمان آنها به پایان نرسیده است، مقررات جدید عطف ما سبق می شود.
2.1 شرکت: شرکت کی دبلیو رنک با آدرس وبگاه kwrank.ir که در این توافق نامه شرکت نامیده می شود.

2.2 خریدار: به مشخصات مندرج در فرم خرید سرویس.
تبصره: در مورد شخص حقوقی، نماینده معرفی شده، دارای اختیارات و تعهدات مقرر در قرارداد متضامنا با شخص حقوقی می باشد. نماینده به موجب فرم ثبت نام و یا اعلام بعدی، در سربرگ شرکت معرفی می گردد و تا زمان معرفی نماینده علی رغم اجرای شروع قرارداد، خدمات به شرکت ارائه نمی گردد و این مدت به مدت قرارداد اضافه خواهد شد.

2.3 خریدار اذعان می نماید که کلیه اطلاعات هویتی ارائه شده و آدرس ها و شماره تماس و امثالهم صحیح بوده و همواره در بروز نگه داشتن آنها در حساب کاربری خود می کوشد.

2.4 مالکیت سرویس و کلیه مسئولیت ها و حقوق مرتبط با آن، بر عهده خریدار و نماینده خریدار هریک متضامنا می باشد.
3.1 آدرس ایمیل خریدار که در حساب کاربری ثبت گردیده است، به عنوان وسیله ارتباطی شرکت با وی محسوب می گردد.

3.2 کلیه مکاتبات شرکت با خریدار از طریق ایمیل خریدار صورت خواهد گرفت و ارسال ایمیل به منزله ابلاغ به خریدار تلقی می گردد و اثبات عدم ابلاغ به عهده خریدار می باشد. ضمنا وسیله ارتباطی خریدار با شرکت، ثبت تیکت در حساب کاربری با دریافت شماره پیگیری خواهد بود. چنانچه نشانی ایمیل خریدار و یا سایر اطلاعات وی در حساب کاربری تغییر نماید وی ملزم به تصحیح آن طی مدت 48 ساعت از تغییر خواهد بود. در غیر این صورت مسئولیت عواقب آن بعهده خریدار می باشد و خریدار نمی تواند درصورت تغییر نشانی ایمیل و عدم اطلاع آن به شرکت مدعی عدم ابلاغ اخطارهای شرکت باشد.
4.1 چنانچه خریدار در هر زمان بخواهد سرویس خود را ارتقا دهد، درصورت موافقت شرکت مبلغ پرداختی بابت سرویس فعلی نسبت به زمان باقی مانده محاسبه و با پرداخت ما به التفاوت مبلغ زمان باقی مانده و نرخ سرویس بالاتر از سرویس فعلی به سرویس جدید ارتقاء می یابد، لیکن امکان تغییر سرویس به سرویس پایین تر صرفا بدون بازگشت هرگونه مبلغی امکان پذیر خواهد بود.

4.2 چنانچه در راستای ارائه خدمات شرکت به خریدار نیاز به کارشناسی یا نیروی فنی باشد که جزء خدمات شرکت محسوب نمی گردد، ارائه خدمات مذکور منوط به پرداخت هزینه آن طبق تعرفه روز می باشد. ملاک تغییرات تعرفه سایت شرکت می باشد.

4.3 تغییرات فنی: شرکت حق انجام تغییرات فنی، سخت افزاری، نرم افزاری یا شبکه ای را در سرویس های ارائه شده دارد. در مورد تغییراتی که سرویس خریدار را تحت تاثیر قرار می دهد شرکت موظف است از یک روز تا یک ماه قبل از اعمال تغییرات، از طریق وب سایت شرکت، حساب کاربری و یا ارسال خبر نامه به آدرس ایمیل خریداران اطلاع رسانی نماید. خریدار موظف است خود را با این تغییرات سازگار نماید.
هرگاه به دلیل موارد ضروری، شرکت امکان اطلاع رسانی را از دست بدهد و یا فوریت های فنی وی را ناچار به این امر نماید مسئولیتی برای اطلاع رسانی زمان و نحوه تغییرات نخواهد داشت.

4.4 تغییرات مالکیت: تغییرات مالکیت سرویس از طریق درخواست کتبی خریدار یا وکیل قانونی وی با حدود اختیارات لازم انجام می گردد. تغییرات پس از ارائه مدارک هویتی اعمال خواهد شد.
5.1 پس از پرداخت مبلغ سفارش توسط خریدار، با آماده تحویل شدن سرویس خریداری شده، مراتب از طریق ایمیل مندرج در پروفایل به خریدار اطلاع داده می شود. عدم دسترسی خریدار به آدرس ایمیل مانع تحویل سرویس نمی گردد.

5.1.2 خریدار در صورتی که در بازه زمانی حداکثر زمان تحویل، ایمیل مذکور را دریافت ننماید موظف است حداکثر 2روز پس از پایان زمان تحویل مجاز بصورت کتبی و با امضا نامه، مراتب را به بخش فروش شرکت اعلام نماید.

5.1.3 در صورت بروز شرایط ویژه فنی و یا محدودیت هایی که تحویل در زمان مقرر آن انجام نشود، شرکت مجاز به افزایش زمان تحویل سرویس تا 2 برابر خواهد بود.

5.1.4 چنانچه خریدار اقدام به خرید سرویس نماید، لیکن تا مدت یک ماه از تاریخ سرویس خریداری شده خدمات دائر نگردد خریدار می تواند نسبت به فسخ قرارداد ظرف مدت 45 روز از تاریخ خرید سرویس اقدام نماید.
در صورت انقضای مدت مذکور خریدار حق فسخ معامله را نخواهد داشت و ابتدای ارائه خدمات از تاریخ دائری سرویس محسوب می گردد.

5.1.5 شرکت مسئولیتی در قبال عدم استفاده خریدار از سرویس خریداری شده و تحویل شده ندارد.

5.2 حداکثر زمان تحویل

5.2.1 حداکثر زمان تحویل برای سرویس های شرکت که با عنایت به شرایط عمومی کشور و با فرض بدترین حالات یک ماه می باشد.

5.2.2 در صورت عدم انجام سفارش در محدوده حداکثر زمان تعریف شده، مشتری موظف به اعلام کتبی با امضا ذیل نامه به بخش فروش شرکت و دریافت رسید ارسال می باشد.

5.3 تطابق با سفارش: در صورت وجود هرگونه مغایرت سرویس ارائه شده به خریدار با مشخصات سرویس، خریدار موظف است مراتب را حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ تحویل به شرکت اعلام نموده و شرکت موظف است مراتب اصلاح را در اسرع وقت به عمل آورد در غیر این صورت مسئولیت شرکت صرفا محدود به اصلاح سرویس پس از تاریخ اعلام خریدار و فقط تا پایان زمان سرویس در سفارش می باشد و زمان سرویس دهی افزایشی نخواهد یافت.
6.1 به طور کلی محیط اینترنت به همان میزان سایر محیط های ارتباطی مانند پست، دورنگار و تلفن برای انتقال اطلاعات محرمانه امنیت دارد. در کلیه این محیط ها ممکن است اطلاعات استراق سمع شوند. به همین دلیل ضمن آنکه شرکت تمام تلاش خود را برای ایجاد محیطی امن برای نگهداری و تبادل اطلاعات به صورت محرمانه می نماید، با این حال از جانب احتیاط از خریداران می خواهد که همیشه ارتباطات آنلاین اینترنتی خود را نا امن فرض نمایند. شرکت هیچ گونه مسئولیتی در رابطه با امنیت تبادل اطلاعات از شبکه و سرورهای خود نمی پذیرد.

6.2 شرکت با تدابیر امنیتی خود در حد عرف و امکانات موجود شرکت مسئول حفظ امنیت پایه سرویس های خود می باشد.

6.3 شرکت مسئولیتی نسبت به در اختیار گرفتن کلمه عبور سرویس های خریدار، توسط اشخاص ثالث ندارد.

6.4 شرکت موظف به رعایت محرمانگی کلیه داده ها و نرم افزارهای موجود در حد عرف و امکانات شرکت سرویس خریدار می باشد و همچنین آن را در اختیار اشخاص ثالث قرار نخواهد داد.

6.5 شرکت تلاش خود را برای حصول امنیت حساب آنلاین خریداران در حد عرف و امکانات شرکت انجام می دهد از این رو شرکت نسبت به اموری که در حیطه مسئولیت خریدار از لحاظ نگهداری امنیت حساب خود می باشد مسئولیتی ندارد.
7 در صورت بروز اختلاف، جهت رفع اختلاف، خریدار موظف است بدوا نسبت به اعلام موضوع به واحد روابط عمومی و یا دفتر مدیریت شرکت اقدام نموده و رسید کتبی دریافت نماید. تا موضوع مورد رسیدگی واقع گردد در صورت عدم حصول نتیجه پس از 15 روزکاری، طرفین می توانند به شورای انتظامی سازمان نظام صنفی مراجعه نموده تا موضوع را مورد بررسی و رسیدگی قرار داد. ضمنا طرفین نظر این شورا را به عنوان حکم مرضی الطرفین پذیرفته و حق شکایت و یا درخواست حکم به سایر مراجع را نخواهند داشت.
تخطی از هر یک از شرایط درج شده در ذیل موجب تعلیق سرویس می شود. شرکت تنها تشخیص دهنده تخطی از شرایط مندرج می باشد. شرکت حق قطع سرویس بدون هیچ اخطار قبلی و یا اجتناب از سرویس دهی را برای خود محفوظ می دارد. زمانی که شرکت از تخطی یک خریدار از شرایط مندرج اطلاع پیدا می کند نسبت به بررسی فنی و یا حقوقی موضوع اقدام خواهد کرد. در این زمان ممکن است برای جلوگیری از ادامه تخلف سرویس خریدار به صورت موقت قطع گردد. پس از تکمیل بررسی ها شرکت بسته به نوع تخلف مجاز به محدود سازی، تعلیق یا قطع سرویس خاطی خواهد بود همچنین شرکت در صورت لزوم حق پیگرد قانونی متخلف را نیز برای خود محفوظ می دارد. هر گونه عملی که در اینجا به آن اشاره نشده باشد، ولی از نظر قوانین جاری کشور ایران یا کشور محل قرارگیری سرورها خلاف باشد نیز تخلف از شرایط خدمات محسوب می گردد. شرکت هیچگونه وجهی به خریدار متخلف از شرایط خدمات تحت هر عنوان مانند ادعای خسارت یا هزینه مدت باقیمانده سرویس پرداخت نخواهد نمود. همچنین خریدار متخلف مسئول جبران خسارت وارده به شرکت خواهد بود. قسمتی از تخلفات عبارتند از:
 • عدم رعایت قانون جرائم رایانه ای جمهوری اسلامی ایران (خریدار موظف به کسب اطلاع کامل در مورد این قانون می باشد)
 • انجام فعالیت هایی که به هر شکل موجب اختلال در ارائه خدمات شرکت به خریدار و یا سایر خریداران گردد.
 • استفاده از سرویس جهت ایجاد اختلال و یا نفوذ در سیستم های اشخاص ثالث.
 • عدم رعایت محدوده استفاده از منابع تخصیص یافته در هر سرویس.
 • مختل كردن امنیت سیستم یا شبكه. در صورت بروز چنین مسائلی شرکت حق پیگرد قانونی و شکایت از متخلف به مراجع قانونی را محفوظ می دارد. نمونه هایی از اختلال در امنیت سیستم یا شبكه شامل موارد ذیل می شود: دسترسی یا استفاده غیر مجاز از داده ها، سیستم یا شبكه، از جمله هر گونه تلاش برای جستجو، اسكن یا آزمایش آسیب پذیری یك سیستم یا شبكه، مداخله در خدمات ارائه شده به هر كاربر، شامل: تلاش برای دسترسی به اطلاعات، تلاش برای تغییر و یا حذف اطلاعات وب سایت ها بدون مجوز از مالکان آنها و ...
 • هرگونه تخلف از قانون جرایم رایانه ای ایران.
 • کلاه برداری های اینترنتی و هرگونه عاملی که موجب فریب بازدیدکنندگان شود.
 • سایت های فعال در زمینه HYIP و یا دارای سیستم هرمی.

8.1 در صورت عدم رعایت قانون جرائم رایانه ای جبران کلیه خسارات و هزینه های مادی و معنوی کلی و جزئی وارد بر شرکت در پاسخگوئی به مراجع ذیصلاح بر عهده خریدار خواهد بود.

8.2 شرکت برطبق قانون موظف است در صورت برخورد با موارد مجرمانه نسبت به انسداد سرویس ها و اقامه دعوا و ارائه اطلاعات خریدار به مراجع قضائی اقدام نماید.

8.3 خریدار موظف است که کلیه مقررات، شرایط و ضوابط شرکت و قوانین جمهوری اسلامی ایران را رعایت نماید. درصورت عدم رعایت، شرکت حق تعلیق سرویس به صورت موقت یا دائم و پیگرد قانونی و دریافت خسارت وارده از خریدار را دارد و خریدار موظف به جبران کلیه خسارات و هزینه وارده بر شرکت می باشد همچنین هیچ وجهی بابت فسخ سرویس و یا ایام باقیمانده سرویس یا خسارت وارده به خریدار متخلف، پرداخت نخواهد شد.

8.4 خریداران مسئول عملکرد خود در رابطه با سرویس تهیه شده می باشند همچنین می بایست به حقوق سایر خریداران شرکت احترام بگذارند. شرکت حق تعلیق یا قطع دائم سرویس خریدارانی که به صورت خواسته یا ناخواسته موجب اختلال در سرویس سایر خریداران می گردد را برای خود محفوظ می دارد. ضمنا خریدار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.

8.5 به غیر از آن دسته از قوانین که مستقیما به نحوه استفاده از سرویس برمی گردد که با پایان سرویس به پایان می رسد، بندهای دیگر قوانین پابرجا بوده و خریدار همواره موظف به رعایت قوانین عمومی و حقوقی شرکت خواهد بود.

8.6 کلیه مسئولیت عدم استفاده صحیح از سرویس خریداری شده با خریدار می باشد و شرکت تنها مسئول ارائه سرویس استاندارد و بر اساس تعهدات فنی اعلام شده در پلن انتخابی خود می باشد.
9.1 شرکت در تعرفه ی خود و یا در سایت این موارد را مشخص نموده و محدوده استفاده از منابع سرویس های شرکت برای عموم سرویس ها در تعرفه درج شده است.
لیکن موارد زیر نیز باید در نظر باشند.
 • حداکثر استفاده از ابزار جستجوی رتبه کلمه کلیدی سه مرتبه در روز
 • حداکثر استفاده از ابزار مقایسه سه مرتبه در روز
 • حداکثر استفاده از ابزار تراکم کلمات کلیدی بر اساس تعداد دامنه مندرج در تعرفه
 • حداکثر استفاده از ابزار پیشنهاد دهنده کلمه کلیدی بر اساس تعداد کلمه کلیدی مندرج در تعرفه
 • حداکثر تعداد دامنه بر اساس مشخصات مندرج در تعرفه
 • حداکثر تعداد دامنه رقبا بر اساس مشخصات مندرج در تعرفه
 • حداکثر تعداد کلمه کلیدی بر اساس مشخصات مندرج در تعرفه

9.2 ملاک تشخیص، نرم افزارهای کنترلی و واحد فنی شرکت خواهد بود.

9.3 شرکت در صورت تجاوز منابع سرویس کاربر از حدود تعیین شده، حق قطع سرویس بدون اخطار قبلی تا تعیین وضعیت را خواهد داشت و مراتب را به اطلاع خریدار خواهد رساند. در این صورت، شرکت، پس از ارتقا سرویس توسط خریدار و یا کاهش مصرف، اقدام به ارائه سرویس دهی خواهد نمود.

9.4 در صورتی که خریدار در استفاده از برخی منابع که قابل اندازه گیری نیستند از حد استاندارد سرویس تجاوز نماید به تشخیص بخش فنی، شرکت حق قطع سرویس تا تعیین تکلیف جدید را دارد.
10.1 خریدار موظف است که کلیه قوانین شرکت و جمهوری اسلامی ایران را رعایت نماید. درصورت عدم رعایت، شرکت حق قطع سرویس به صورت موقت یا دائم و پیگرد قانونی و دریافت خسارت از خریدار را دارد و خریدار موظف به جبران کلیه خسارات و هزینه وارده بر شرکت می باشد. همچنین هیچ وجهی بابت فسخ سرویس و یا ایام باقیمانده سرویس یا خسارت وارده به خریدار متخلف، پرداخت نخواهد شد.

10.2 خریداران مسئول عملکرد خود در رابطه با سرویس تهیه شده می باشند. همچنین می بایست به حقوق سایر خریداران شرکت احترام بگذارند. شرکت حق تعلیق یا قطع دائم سرویس خریداران که به صورت خواسته یا ناخواسته موجب اختلال در سرویس سایر خریداران می گردد را برای خود محفوظ می دارد. ضمنا خریدار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.

10.3 به غیر از آن دسته از قوانین که مستقیما به نحوه استفاده از سرویس برمی گردد که با پایان سرویس به پایان می رسد. بندهای دیگر قوانین پابرجا بوده و خریدار همواره موظف به رعایت قوانین عمومی و حقوقی شرکت خواهد بود.

10.4 کلیه مسئولیت های عدم استفاده صحیح از سرویس خریداری شده با خریدار می باشد و شرکت تنها مسئول ارائه سرویس استاندارد و بر اساس تعهدات فنی اعلام شده در پلن های انتخابی خود می باشد.
11.1 شرکت معادل 7 روز تقویمی از زمان عضویت، دارای دوره تست می باشد. در این فاصله کاربر می تواند از تمامی امکانات سرویس بدون پرداخت هزینه استفاده نماید.

11.2 شرکت تنها مسئولیت سرویس دهی در حوزه خرید را دارد. در خصوص اختلالات و موارد دیگر مانند ارتباط کارشناس سئو و کارفرما مسئولیتی متوجه شرکت نمی باشد. شرکت درخصوص اختلالاتی که در اثر اقدامات اشخاص ثالث یا سازمان های مرتبط یا ناشی از اقدامات خود خریدار یا عواملی که خارج از اختیار شرکت می باشد و خسارات ایجاد شده مسئولیتی ندارد.

11.3 ملاک وجود اختلال در سرویس، گزارش واحد فنی و یک سایت Tracer معتبر که باید توسط شرکت یا نظر رسمی کارشناس رسمی دادگستری تایید شده باشد، است.

11.4 زمان اختلال در سرویس خریدار در صورت درخواست کتبی وی با اعلام مدت اختلال و تائید واحد فنی در صورتی که میزان تجمعی آن از ابتدای دوره از 1% کل دوره بیشتر باشد به مدت سرویس افزوده می گردد.

11.5 ارائه خدمات پشتیبانی در شرکت بر مبنای حساب کاربری و به صورت 24 ساعته و هفت روز هفته می باشد. ضمنا به درخواست هایی که از طریق ایمیل، اعلام گردد رسیدگی می شود.

11.6 نحوه ارتباط مستند خریدار برای درخواست های گارانتی و پشتیبانی باید از طریق حساب کاربری باشد.

11.7 سرویس ها و رویه عمومی شرکت بر اساس استاندارد فنی بین المللی و داخلی و مصالح شرکت تعریف شده و برای خریدار غیر قابل تفکیک و تغییر است و خریدار موظف است بررسی لازم خود را قبل از خرید سرویس به عمل آورده باشد و خرید سرویس به منزله پذیرش کلیه شرایط شرکت و قوانین و قواعد داخلی و بین المللی می باشد.

11.8 چنانچه سرویس طبق شرایط خرید ارائه شده باشد شرکت مسئولیتی در قبال عدم تطابق سرویس خریداری شده با نیاز مشتری ندارد.

11.9 شرکت در مقابل حوادث ناخواسته و خسارات غیر مستقیم وارد بر خریدار در استفاده از سرویس و یا اطلاعات خریدار محدود به بند خسارات این شرایط خواهد بود.
12.1 شرکت مسئولیتی در قبال از بین رفتن داده های موجود در حساب کاربری به خریدار نداشته و خریدار موظف تهیه نسخه پشتیبان از داده های موجود در حساب کاربری خود خواهد بود و درصورت امکان و صلاحدید شرکت، تحویل داده ها صرفا به خریدار و منوط به پرداخت هزینه های اعلامی از سوی شرکت امکان پذیر می باشد.

12.2 خریدار بایستی اطلاعات فنی کافی و آشنایی لازم جهت استفاده از سرویس ها را داشته و شرکت مسئولیتی نسبت به آموزش و نحوه بهره برداری صحیح از سرویس ندارد. ولیکن درصورت تشخیص نیاز از سوی شرکت ایشان راهنمایی هایی را به خریدار ارائه می دهد.
13.1 خریدار موظف است سرویس هایی که نزد شرکت تمدید می نماید را از نظر تمدید شدن کنترل نموده و در صورت عدم تمدید توسط شرکت، حداکثر 7روز تقویمی پس از زمان انقضاﺀ مراتب را کتبا به مقام مسئول و یا واحد فنی ارسال نماید.

13.2 توافقات خاص تنها به صورت کتبی و با مهرو امضاﺀ مجاز شرکت معتبر خواهد بود و توافقات با پرسنل به صورت کتبی یا شفاهی و یا به هر شکل دیگر از درجه اعتبار ساقط است.

13.3 خریدار موظف است تحویل، تطابق و اجرای صحیح سرویس خریداری شده را کنترل نماید.

13.4 شرکت هیچ مسئولیتی برای اطلاعات حذف شده از روی حساب کاربری پس از اتمام قرارداد و یا به هر نحو دیگر، نخواهد داشت.

13.5 شرکت انقضاء سرویس های خریدار را قبل از تاریخ انقضای سرویس طریق پست الکترونیک به خریدار یادآوری می نماید و عدم دسترسی خریدار به پست الکترونیکی خود، مسئولیتی را برای شرکت ایجاد نخواهد کرد. بدیهی است مسئولیت نگهداری داده ها و کنترل آنها از زمان انقضا سرویس بر عهده خریدار می باشد.

13.6 وضعیت اعتبار، فهرست سرویس ها و پرداخت های خریدار در اکانت وی در حساب کاربری قرار دارد و همواره وی می تواند برای آگاهی از وضعیت عملکرد خود از طریق شناسه و کلمه عبور خود به آن مراجعه نماید.

13.7 مدت زمان قطع سرویس ناشی از عدم پرداخت مطالبات شرکت و همچنین زمان بررسی جرائم و اعمال تشخیص کارشناسی به مدت زمان سرویس دهی افزوده نمی گردد.
14.1 به طور کلی مسئولیت تهیه نسخه پشتیبان از داده ها و فایل ها با خود خریداران بوده و همه خریداران می بایست نسخه پشتیبان کلیه داده های مورد نیاز خود را در جایی غیر از سایت شرکت نگهداری نمایند. در صورت بروز هر مشکل و عدم توانایی بازگرداندن اطلاعات از آرشیو بکاپ هیچگونه اعتراضی مسموع نخواهد بود و شرکت در این زمینه هیچگونه مسئولیتی ندارد.

14.2 شرکت جهت امنیت بیشتر، از کلیه داده ها و فایل های خریداران بصورت هفتگی نسخه پشتیبان تهیه می کند. این نسخه پشتیبان حداکثر تا یک هفته نگهداری خواهد شد. شرکت تعهدی نسبت به صحت و کارکرد این نسخه ها ندارد.

14.3 تمام نسخه های پشتیبان بر روی محلی خارج از دسترسی خریدار نگهداری می شود.

14.4 شرکت تعهدی نسبت به ارائه رایگان داده های موجود در آرشیوهای خود به خریدار ندارد.

14.5 شرکت هیچگونه مسئولیتی در مورد صحت نسخه پشتیبان و بروز بودن آنها را ندارد.
15.1 نحوه پرداخت به صورتیست که در حساب کاربری درج شده است. به طور عمومی خریدار موظف است مدارک پرداخت خود را تا پایان مدت سرویس نگهداری نماید.

15.2 خریدار موظف است پرداخت خود را از طریق درگاه های آنلاین بانکی موجود در حساب کاربری بپردازد. در شرایطی که شرکت در راستای مساعدت با خریدار اقدام به پذیرش چک مدت دار در خصوص سفارش وی نماید، با عدم وصول وجه چک قرارداد منفسخ و مبالغ پرداختی توسط خریدار به عنوان خسارت غیرقابل استرداد به نفع شرکت برداشت و شرکت هیچ تعهدی درقبال خریدار نسبت به سرویس خریده شده و یا عودت وجه پرداختی نخواهد داشت و چنانچه ارائه سرویس خریدار آغاز شده باشد کل وجه چک نیز به عنوان خسارت توسط شرکت وصول خواهد گردید و خریدار هیچ حق و ادعایی نسبت به وجوه پرداختی و یا استرداد چک نخواهد داشت.

15.3 به دلیل محدودیت های نگهداری داده های حسابداری، فیش بانکی و یا حواله ای که برای افزایش اعتبار و یا پرداخت یک صورت حساب، تنها تا 6 ماه پس از واریز قابلیت استفاده را خواهد داشت.

15.4 در صورتی که شرکت تشخیص دهد هر یک از سرویس ها و یا کالای خریداری شده درزمان تحویل، با امکانات بهتر و یا زمان طولانی تر و یا هر مورد هزینه بر بالاتری از مشخصات مندرج در سفارش مورد استفاده وی قرار گرفته و یا به هر دلیل خریدار به این حجم بیشتر و یا امکانات بهتر و منابع بیشتر و یا زمان طولانی تر دست پیدا کرده است، حق خواهد داشت مبلغ ما به تفاوت تعرفه ای آن را از خریدار دریافت نماید؛ پرداخت این هزینه برای خریدار اجباری می باشد و شرکت حق استیفا طلب خود را خواهد داشت.

15.5 شرکت برای گسترش خدمات و افزایش سرویس دهی به خریداران خود در بازه های مختلف زمانی اقدام به انتشار و توزیع کوپن های خرید می نماید. لازم به ذکر است که شرکت فقط در بازه های تخفیف و ایام اعلامی کوپن های مربوطه را پذیرش می نماید.

15.6 برای خرید هر یک از پلن ها، امکان پذیرش بیش از یک کوپن وجود ندارد.

15.7 هیچ یک از کمک هزینه ها و خدمات مازاد بسته ها قابل تبدیل به ارزش ریالی و کسر از فاکتور نمی باشد.

15.8 هیچ یک از سرویس های شرکت دارای ضمانت برگشت وجه از زمان پرداخت نمی باشند.

15.9 بدهی ها:

15.9.1 شرکت با اعلام و اخطار قبلی و بعدی در خصوص تسویه بدهی های معوق حق قطع سرویسی که خریدار برای آن بدهکار است و یا سایر سرویس ها و خریدهای قبلی خریدار را داشته و می تواند در صورت تمایل با تملک برخی از آنها معادل مبلغ آن در فاکتور فروش (نسبت به مدت اعتبار آن به کل زمان سرویس) از میزان بدهی (اصل بدهی، جرائم و یا خسارات وارده بر شرکت) کسر نماید.

15.9.2 شرکت برای هر روز تاخیر خریدار در تسویه بدهی ها، خسارات و یا جرائم و امثالهم معادل دودهم درصد (0.2%) خسارت به صورت روزانه منظورمی نماید که بطور یکجا و در هنگام تسویه بدهی، خریدار موظف به تسویه مجموع آن خواهد بود.

15.10 جرائم:

15.10.1 شرکت حق دریافت هزینه برای تاخیر مشتری در تمدید به موقع سرویس ها را طبق تعرفه داخلی شرکت خواهد داشت.

15.10.2 شرکت حق دریافت هزینه فنی جهت رفع مسدودی یک سرویس را طبق تعرفه داخلی شرکت خواهد داشت.
16 شرکت هیچگونه مسئولیتی در برابر عدم انجام تعهدات خود در هنگام موارد قوه قهریه مانند بلایای طبیعی، جنگ، شورش، آشوب اجتماعی، انفجار، اعتصاب، حملات سایبری و محدودیت های دولتی و تحریم را ندارد. با این حال در صورت بروز چنین مواردی شرکت تلاش خود را برای کاهش اثرات این موارد را می نماید. تحریم و عدم امکان تبادل ارز از موارد قوه قوریه خواهد بود.
17 تاریخ تمدید یک سرویس منقضی شده، از زمان تاریخ انقضاء قبلی خواهد بود. همچنین شرکت مسئولیتی در قبال نگهداری و ارائه اطلاعات و داده های خریدار پس از تاریخ انقضا نخواهد داشت.
18 با پرداخت مبلغ سفارش و یا عضویت در سایت شرکت، خریدار مقررات، شرایط و ضوابط شرکت را پذیرفته و نیازی به اخذ امضاء از خریدار وجود ندارد.
19 شرکت درقبال حفاظت کامل از اطلاعات شخصی خریدار مسئول بوده و حق استفاده و ارائه به اشخاص ثالث و یا استفاده تبلیغاتی را ندارد و تنها در صورت دریافت حکم قضائی اطلاعات شخص مورد تقاضا را بنا بر ضرورت قانونی در اختیار مقام قضائی قرار خواهد داد.
20.1 خدمات شرکت به همان شکلی که هستند ارائه می شوند و هیچگونه گارانتی صریح و ضمنی شامل آنها نمی گردد. ضمنا هیچگونه ضمانتی مانند مطابق نیاز خریدار بودن، بی عیب بودن، عدم قطعی، امنیت و ... ارائه نمی شود. همه ضمانت های کتبی و شفاهی در مورد سرویس های شرکت که توسط کارکنان یا نمایندگان و یا سایرین ارائه شوند فاقد اعتبار می باشند. شرکت هیچگونه خسارتی بابت عملکرد سرویس خود به هر نحو نمی پردازد. شرکت تحت هیچ شرایطی مسئول حوادث احتمالی (مانند از دست رفتن داده ها روی سرور) نخواهد بود.

20.2 سقف خسارات اثبات شده توسط مرجع رفع اختلاف به خریدار برای هریک از انواع سرویس ها حداکثر معادل هزینه پرداختی آن سرویس توسط خریدار بوده و شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال جبران خساراتی مازاد بر این مبلغ نخواهد داشت.
21 عدم اجرای بخشی از شرایط و قوانین شرکت نسبت به خریدار یا دیگران به منزله سلب حق اجرای قوانین از شرکت نمی باشد.