راهنمای جامع استفاده از سرویس های کی دبلیو رنک

اضافه نمودن دامنه و کلمات کلیدی

برای استفاده از سرویس کی دبلیو رنک ابتدا بایستی با مراجعه به آدرس https://kwrank.ir/login و وارد نمودن آدرس ایمیل و کلمه عبور وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود به حساب کاربری

اضافه نمودن دامنه

برای اضافه نمودن دامنه با ورود به منوی مدیریت دامنه ها و با انتخاب گزینه افزودن دامنه، نام دامنه خود را وارد نموده (به عنوان مثال kwrank.ir) و بر روی دکمه ثبت کلیک نمایید.

اضافه نمودن دامنه

اضافه نمودن کلمات کلیدی

بعد از اضافه نمودن آدرس دامنه خود، در صفحه موجود و در مقابل آدرس دامنه، گزینه کلمات کلیدی را مشاهده خواهید کرد که با انتخاب آن به صفحه مدیریت کلمات کلیدی آن دامنه هدایت خواهید شد. در این مرحله شما با انتخاب گزینه افزودن کلمه کلیدی، بایستی نسبت به اضافه کردن کلمه/کلمات کلیدی مدنظر خود اقدام نمایید. بدین ترتیب که بعد از وارد نمودن هر کلمه کلیدی، بایستی با زدن دکمه Enter به خط بعد رفته تا کلمه کلیدی بعدی را وارد نمایید و در انتها دکمه ثبت را انتخاب کنید.

اضافه نمودن کلمات کلیدی

در وارد نمودن کلمات کلیدی خود بایستی موارد زیر را مد نظر قرار دهید:

  1. هر کلمه کلیدی را به صورت جداگانه ثبت کنید. به عنوان مثال در صورتی که کلمات کلیدی مدنظر شما "کلمه کلیدی 1" و "کلمه کلیدی 2" می باشند، ابتدا در باکس موجود "کلمه کلیدی 1" را تایپ و Enter نمایید و در مرحله بعد "کلمه کلیدی 2" را تایپ و Enter نمایید و در نهایت بر روی گزینه ثبت کلیک کنید.

  2. در صورتی که کلمه کلیدی شما 2 یا چند قسمتی می باشد، بین قسمت های آن از وارد نمودن کاراکترهای اضافی مانند "_ و –" خودداری کنید. به عنوان مثال "کلمه_کلیدی_1" یک نمونه نادرست می باشد.

بدین ترتیب سرویس کی دبلیو رنک روزانه دامنه و کلمات کلیدی شما را بررسی نموده و رتبه الکسای دامنه و همچنین رتبه کلمات کلیدی شما را در جستجوی Google اعلام می کند.

آمار و اطلاعات کلمات کلیدی دامنه

با مراجعه به صفحه مدیریت دامنه ها و انتخاب گزینه کلمات کلیدی مطابق تصویر زیر، در بالای صفحه، لینک اختصاصی گزارش دامنه و در زیر آن سه باکس که شامل اطلاعات جامعی از وضعیت کلمات کلیدی سایت شما و تغییرات آنها در روزهای گذشته است را در اختیار شما قرار می دهد.

مشاهده گزارش کلمات کلیدی

لینک اختصاصی گزارش دامنه

در بالای صفحه جاری و در قسمت لینک اختصاصی گزارش دامنه، یک لینک ثابت برای مشاهده عمومی (بدون نیاز به لاگین) آمار مربوط به کلمات کلیدی دامنه شما وجود دارد که برای مواردی همچون ارائه گزارش کار کارشناس سئو به مالک وب سایت، رزومه مستند کارشناس سئو و .... کارایی دارد.

لینک اختصاصی گزارش دامنه

بررسی میانگین رتبه کلمات کلیدی

میانگین رتبه کلمات کلیدی، از جمع رتبه تمام کلمات کلیدی وارد شده تقسیم بر تعداد آن ها محاسبه می شود و رتبه کلمات کلیدی که در ده صفحه ابتدایی یافت نشوند، به صورت پیش فرض 100 در نظر گرفته می شوند. ضمنا عدد سمت چپ باکس مذکور میزان تغییرات میانگین رتبه کلمات کلیدی سایت را نسبت به روز گذشته نمایش می دهد. توجه داشته باشید که این قسمت روز بعد از وارد نمودن دامنه و کلمات کلیدی فعال خواهد شد. در نمودار پایین باکس مذکور نیز تغییرات دو هفته اخیر میانگین رتبه کلمات کلیدی دامنه شما قابل مشاهده می باشد. توجه داشته باشید که این قسمت دو روز بعد از وارد نمودن دامنه و کلمات کلیدی فعال خواهد شد.

با انتخاب گزینه اطلاعات بیشتر موجود در بالای باکس مذکور، به صفحه میانگین رتبه کلمات کلیدی دامنه خود وارد خواهید شد. در این صفحه لیستی از میانگین های روزانه رتبه کلمات کلیدی دامنه خود به همراه تغییرات میانگین نسبت به روز گذشه و همچنین تعداد کلمات کلیدی ثبت شده و فعال دامنه را مشاهده خواهید کرد.

مشاهده گزارش میانگین رتبه کلمات کلیدی دامنه

همچنین در پایین صفحه نیز میانگین رتبه کلمات کلیدی دامنه شما به تفکیک روز و به صورت نموداری موجود می باشد. در نمودار تاریخچه میانگین رتبه کلمات کلیدی با انتخاب تاریخ های مدنظر خود در قسمت های تاریخ شروع و تاریخ پایان و انتخاب گزینه فیلتر می توانید آمار میانگین رتبه کلمات کلیدی را در بازه زمانی مدنظر خود مشاهده نمایید.

مشاهده نمودار گزارش میانگین رتبه کلمات کلیدی دامنه

بررسی صعود/سقوط کلمات کلیدی

در باکس صعود/سقوط کلمات کلیدی، تعداد کلمات کلیدی که رتبه آنها نسبت به روز گذشته پیشرفت کرده، تعداد کلمات کلیدی که رتبه آنها نسبت به روز گذشته پسرفت کرده و تعداد کلمات کلیدی که رتبه آنها نسبت به روز گذشته تغییری نداشته و میزان تغییرات هر یک را مشاهده خواهید کرد. در ضمن پیکان سبز نشانگر صعود رتبه، پیکان قرمز نشانگر سقوط رتبه و خط تیره نشانگر ثبات رتبه می باشد. توجه داشته باشید که این قسمت روز بعد از وارد نمودن دامنه و کلمات کلیدی فعال خواهد شد. در نمودار پایین باکس مذکور نیز تغییرات دو هفته اخیر صعود/سقوط کلمات کلیدی دامنه شما قابل مشاهده می باشد. توجه داشته باشید که این قسمت دو روز بعد از وارد نمودن دامنه و کلمات کلیدی فعال خواهد شد.

با انتخاب گزینه اطلاعات بیشتر موجود در بالای باکس مذکور، به صفحه صعود/سقوط کلمات کلیدی دامنه خود وارد خواهید شد. در این صفحه لیستی از تعداد کلمات کلیدی صعودی/نزولی/ثابت و مجموع رتبه صعودی/نزولی دامنه مذکور و مجموع هر یک را به تفکیک روز مشاهده خواهید کرد.

مشاهده گزارش صعود/سقوط کلمات کلیدی دامنه

همچنین در پایین صفحه نیز صعود/سقوط کلمات کلیدی دامنه شما به تفکیک روز و به صورت نموداری موجود می باشد. در نمودار تاریخچه صعود/سقوط کلمات کلیدی با انتخاب تاریخ های مدنظر خود در قسمت های تاریخ شروع و تاریخ پایان و انتخاب گزینه فیلتر می توانید آمار صعود/سقوط کلمات کلیدی را در بازه زمانی مدنظر خود مشاهده نمایید. همچنین با انتخاب گزینه مجموع تعداد تغییرات کلمات کلیدی یا مجموع تعداد تغییرات رتبه در مقابل عنوان نمایش نمودار، مدل اطلاعات نمودار بر روی حالت مدنظر شما تنظیم خواهد شد.

مشاهده نمودار گزارش صعود/سقوط کلمات کلیدی دامنه

بررسی توزیع کلمات کلیدی

در باکس توزیع کلمات کلیدی، تعداد کلمات کلیدی موجود در 3 رتبه، 10 رتبه، 100 رتبه اول و کلمات کلیدی بدون رتبه و تغییرات هر یک نسبت به روز گذشته را مشاهده خواهد کرد. منظور از 3 رتبه اول رتبه 1 تا 3، 10 رتبه اول رتبه 4 تا 10، 100 رتبه اول رتبه 11 تا 100 و بدون رتبه، رتبه 101 می باشد. توجه داشته باشید که این قسمت روز بعد از وارد نمودن دامنه و کلمات کلیدی فعال خواهد شد. در نمودار پایین باکس مذکور نیز تغییرات دو هفته توزیع کلمات کلیدی دامنه شما قابل مشاهده می باشد. توجه داشته باشید که این قسمت دو روز بعد از وارد نمودن دامنه و کلمات کلیدی فعال خواهد شد.

با انتخاب گزینه اطلاعات بیشتر موجود در بالای باکس مذکور، به صفحه توزیع کلمات کلیدی دامنه خود وارد خواهید شد. در این صفحه لیستی از تعداد کلمات کلیدی موجود در 3 رتبه، 10 رتبه، 100 رتبه اول و کلمات کلیدی بدون رتبه و همچنین تغییرات هر یک را به تفکیک روز مشاهده خواهید کرد.

مشاهده گزارش توزیع کلمات کلیدی دامنه

همچنین در پایین صفحه نیز توزیع کلمات کلیدی دامنه شما به تفکیک روز و به صورت نموداری موجود می باشد. در نمودار تاریخچه توزیع کلمات کلیدی با انتخاب تاریخ های مدنظر خود در قسمت های تاریخ شروع و تاریخ پایان و انتخاب گزینه فیلتر می توانید آمار صعود/سقوط کلمات کلیدی را در بازه زمانی مدنظر خود مشاهده نمایید.

مشاهده نمودار گزارش توزیع کلمات کلیدی دامنه

مشاهده رتبه الکسای دامنه و رتبه کلمات کلیدی سایت در Google

بروز رسانی رتبه الکسا و رتبه کلمات کلیدی از روز بعد به انجام خواهد شد و سپس در هر زمان با ورود به حساب کاربری خود و مراجعه به منوی مدیریت دامنه ها و انتخاب گزینه آمار دامنه می توانید رتبه الکسای جهانی و منطقه ای روزانه دامنه خود و همچنین میزان تغییرات روزانه هر یک را مشاهده نمایید.

مشاهده گزارش دامنه

همچنین در پایین صفحه نیز رتبه الکسای دامنه شما به تفکیک روز و به صورت نموداری موجود می باشد. در نمودار تاریخچه رتبه الکسا با انتخاب تاریخ های مدنظر خود در قسمت های تاریخ شروع و تاریخ پایان و انتخاب گزینه فیلتر می توانید آمار رتبه الکسای وب سایت را در بازه زمانی مدنظر خود مشاهده نمایید. ضمنا با انتخاب گزینه جهانی یا منطقه ای در مقابل عنوان رتبه الکسا، مدل اطلاعات نمودار بر روی حالت مدنظر شما تنظیم خواهد شد.

مشاهده نمودار گزارش دامنه

برای حذف یک دامنه کافیست با مراجعه به منوی مدیریت دامنه ها، گزینه حذف موجود در مقابل دامنه مدنظر خود را انتخاب نمایید. توجه داشته باشید با حذف یک دامنه، تمامی کلمات کلیدی و نتایج ثبت شده مربوط به آن دامنه به صورت کامل حذف خواهد شد و این عملیات غیر قابل بازگشت می باشد. همچنین برای غیر فعال سازی یک دامنه کافیست بر روی دکمه بنفش رنگ موجود در ستون وضعیت کلیک نمایید. توجه داشته باشید با غیر فعال سازی یک دامنه، آمار مربوط به آن دامنه و تمامی کلمات کلیدی آن از روز بعد بروز رسانی نخواهد شد. اما تمامی نتایجی که از آن دامنه و کلمات کلیدی پیش از آن ثبت شده باقی خواهد ماند. همچنین این عمل غیر قابل بازگشت می باشد.

دامنه ها

برای مشاهده آمار رتبه کلمات کلیدی نیز ابتدا با مراجعه به صفحه مدیریت دامنه ها و انتخاب گزینه کلمات کلیدی لیستی از کلمات کلیدی که پیش از این برای این دامنه اضافه نموده اید را مشاهده خواهید کرد. در این صفحه لیست تمامی کلمات کلیدی که از قبل برای این دامنه اضافه نموده اید به همراه رتبه روز جاری، تغییرات رتبه نسبت به روز قبل و همچنین لینک صفحه یافت شده را مشاهده می کنید.

مشاهده گزارش کلمات کلیدی

با انتخاب گزینه گزارش های کلمه در مقابل کلمه کلیدی مدنظر خود، به صفحه نتایج ثبت شده از کلمه کلیدی مذکور وارد خواهید شد. در این صفحه لیستی از رتبه های روزانه کلمه کلیدی مدنظر شما به همراه تغییرات رتبه نسبت به روز گذشه و همچنین لینک صفحه یافت شده از وب سایت شما در جستجوی کلمه کلیدی مذکور را مشاهده خواهید کرد.

مشاهده گزارش کلمه کلیدی دامنه

همچنین در پایین صفحه نیز رتبه کلمه کلیدی انتخاب شده به تفکیک روز و به صورت نموداری موجود می باشد. در نمودار تاریخچه رتبه کلمه کلیدی با انتخاب تاریخ های مدنظر خود در قسمت های تاریخ شروع و تاریخ پایان و انتخاب گزینه فیلتر می توانید آمار رتبه کلمه کلیدی را در بازه زمانی مدنظر خود مشاهده نمایید.

مشاهده نمودار گزارش کلمه کلیدی دامنه

برای حذف یک کلمه کلیدی بایستی در ابتدا به صفحه مدیریت دامنه ها مراجعه و گزینه کلمات کلیدی را در مقابل دامنه مدنظر خود انتخاب نمایید. بدین ترتیب لیستی از کلمات کلیدی که پیش از این برای این دامنه اضافه نموده اید را مشاهده خواهید کرد. سپس گزینه حذف موجود در مقابل کلمه کلیدی مدنظر خود را انتخاب نمایید. توجه داشته باشید با حذف یک کلمه کلیدی تمامی نتایج ثبت شده مربوط به آن کلمه کلیدی به صورت کامل حذف خواهد شد و این عملیات غیر قابل بازگشت می باشد. همچنین برای غیر فعال سازی یک کلمه کلیدی کافیست بر روی دکمه آبی رنگ موجود در ستون وضعیت کلیک نمایید. توجه داشته باشید با غیر فعال سازی یک کلمه کلیدی، آمار مربوط به آن کلمه کلیدی از روز بعد بروز رسانی نخواهد شد. اما تمامی نتایجی که از آن کلمه کلیدی پیش از آن ثبت شده باقی خواهد ماند. همچنین این عمل غیر قابل بازگشت می باشد.

ابزار مقایسه

با استفاده از این ابزار می توانید رتبه وب سایت خود در کلمات کلیدی مدنظر را با رقبای خود مقایسه کنید و دید بهتری نسبت به رقبای اصلی زمینه کاری خود به دست آورید. جهت استفاده از این ابزار بایستی با مراجعه به منوی ابزار مقایسه و انتخاب گزینه انجام مقایسه جدید از منوی کشویی موجود در بالای کادر، دامنه خود را انتخاب نمایید. سپس در باکس موجود در وسط کادر نام دامنه رقیب خود را وارد نمایید و در انتها از منوی کشویی موجود در پایین کادر، کلمه کلیدی مدنظر خود را از میان کلمات کلیدی که پیش از این وارد کرده اید، انتخاب نموده و بر روی دکمه ثبت کلیک کنید.

ابزار مقایسه

سپس بعد از گذشت چند ثانیه، فرایند بررسی تکمیل شده و می توانید رتبه سایت خود و سایت رقیب را در جستجوی کلمه کلیدی مدنظر مشاهده کنید. لیست مقایسه های صورت گرفته، به صورت دائم در این صفحه ثبت خواهد شد و در هر زمان می توانید در این صفحه نتایج مقایسه های خود را مشاهده کنید. برای استفاده از ابزار مقایسه محدودیت وجود داشته و در طول هر شبانه روز 3 مرتبه می توانید از این ابزار استفاده کنید.

گزارش ابزار مقایسه

ابزار تراکم کلمات کلیدی

با استفاده از این ابزار می توانید لیست تمامی کلمات کلیدی تک کلمه ای و دو کلمه ای استفاده شده در صفحه اصلی سایت خود و درصد تکرار هر یک را، به ترتیب تراکم (تعداد تکرار) مشاهده کنید. برای استفاده از این ابزار کافیست با مراجعه به منوی تراکم کلمات کلیدی بر روی گزینه محاسبه تراکم کلمات کلیدی کلیک نموده و با انتخاب نام دامنه خود از منوی کشویی بر روی گزینه ثبت کلیک کنید.

تراکم کلمات کلیدی

بدین ترتیب لیست کلمات و عبارات موجود در وب سایت به همراه درصد و تعداد تکرار هر یک را مشاهده خواهید کرد. توجه داشته باشید با توجه به اینکه برای انجام این فرایند الزاما بایستی سایت شما در دسترس بوده و به درستی لود شود، در صورتی که در زمان استفاده شما از این ابزار، امکان لود سایت شما وجود نداشته باشد، سیستم قادر به انجام فرایند نبوده و نتیجه ای به شما نمایش داده نمی شود.

گزارش تراکم کلمات کلیدی

ابزار پیشنهاد دهنده کلمات کلیدی

با استفاده از ابزار پیشنهاد دهنده کلمه کلیدی می توانید لیست پرکاربردترین و مناسب ترین کلمات کلیدی مرتبط به کسب و کار خود را بیابید و در انجام امور سئوی وب سایت، مدنظر قرار دهید. برای استفاده از این سرویس بایستی با مراجعه به منوی پیشنهاد دهنده کلمه کلیدی، بر روی گزینه پیشنهاد دهنده کلمات کلیدی کلیک کنید و سپس از منوی کشویی، کلمه کلیدی مدنظر خود را از میان کلمات کلیدی که پیش از این وارد کرده اید، انتخاب نموده و سپس گزینه ثبت را انتخاب نمایید.

پیشنهاد دهنده کلمه کلیدی

بعد از گذشت چند ثانیه، فرایند بررسی تکمیل شده و می توانید لیست کلمات کلیدی مرتبط به کسب و کار خود را مشاهده کنید. لیست کلمات کلیدی بررسی شده، به صورت دائم در این صفحه ثبت خواهد شد و در هر زمان می توانید در این صفحه نتایج کلمات کلیدی بررسی شده را مشاهده کنید.

گزارش پیشنهاد دهنده کلمه کلیدی