مشاهده رتبه الکسای دامنه

به دلیل پایان کار الکسا، سرویس بررسی رتبه الکسای سایت از تاریخ 1401/02/11 متوقف شد و از این پس، این قابلیت در دسترس نمی باشد.

بروز رسانی رتبه الکسا دامنه روز بعد از ثبت دامنه انجام خواهد شد و سپس در هر زمان با ورود به حساب کاربری خود و مراجعه به منوی مدیریت دامنه ها و انتخاب گزینه آمار دامنه می توانید رتبه الکسای جهانی و منطقه ای روزانه دامنه خود و همچنین میزان تغییرات روزانه هر یک را مشاهده نمایید.

مشاهده گزارش دامنه

همچنین در پایین صفحه نیز رتبه الکسای دامنه شما به تفکیک روز و به صورت نموداری موجود می باشد. در نمودار تاریخچه رتبه الکسا با انتخاب تاریخ های مدنظر خود در قسمت های تاریخ شروع و تاریخ پایان و انتخاب گزینه فیلتر می توانید آمار رتبه الکسای وب سایت را در بازه زمانی مدنظر خود مشاهده نمایید. ضمنا با انتخاب گزینه جهانی یا منطقه ای در مقابل عنوان رتبه الکسا، مدل اطلاعات نمودار بر روی حالت مدنظر شما تنظیم خواهد شد.

مشاهده نمودار گزارش دامنه