حذف دامنه رقبا

برای حذف یک رقیب بایستی در ابتدا به صفحه مدیریت دامنه ها مراجعه و گزینه رقبا را در مقابل دامنه مدنظر خود انتخاب نمایید. بدین ترتیب لیستی از رقبایی که پیش از این برای این دامنه اضافه نموده اید را در پایین صفحه و در سطر اول جدول موجود، مشاهده خواهید کرد. سپس آیکون حذف موجود در مقابل رقیب مدنظر خود را انتخاب نمایید. توجه داشته باشید با حذف یک رقیب تمامی نتایج ثبت شده برای آن رقیب به صورت کامل حذف خواهد شد و این عملیات غیر قابل بازگشت می باشد.

حذف نمودن رقیب