حذف کلمه کلیدی

برای حذف یک کلمه کلیدی بایستی در ابتدا به صفحه مدیریت دامنه ها مراجعه و گزینه کلمات کلیدی را در مقابل دامنه مدنظر خود انتخاب نمایید. بدین ترتیب لیستی از کلمات کلیدی که پیش از این برای این دامنه اضافه نموده اید را مشاهده خواهید کرد. سپس گزینه حذف موجود در مقابل کلمه کلیدی مدنظر خود را انتخاب نمایید. توجه داشته باشید با حذف یک کلمه کلیدی تمامی نتایج ثبت شده مربوطه و همچنین یادداشت های آن کلمه کلیدی به صورت کامل حذف خواهد شد و این عملیات غیر قابل بازگشت می باشد. همچنین برای غیر فعال سازی یک کلمه کلیدی کافیست بر روی دکمه آبی رنگ موجود در ستون وضعیت کلیک نمایید. توجه داشته باشید با غیر فعال سازی یک کلمه کلیدی، آمار مربوط به آن کلمه کلیدی از روز بعد بروز رسانی نخواهد شد. اما تمامی نتایجی که از آن کلمه کلیدی پیش از آن ثبت شده باقی خواهد ماند. همچنین امکان اضافه کردن یادداشت جدید و ویرایش یادداشت های فعلی این کلمه کلیدی غیر فعال خواهد شد. ضمنا این عمل غیر قابل بازگشت می باشد.

حذف نمودن کلمه کلیدی