مشاهده اعتبار دامنه و صفحه

بروز رسانی اعتبار دامنه و اعتبار صفحه (که توسط MOZ توسعه یافته است) روز بعد از ثبت دامنه انجام خواهد شد و سپس در هر زمان با ورود به حساب کاربری خود و مراجعه به منوی مدیریت دامنه ها و انتخاب گزینه اعتبار دامنه می توانید اعتبار دامنه، اعتبار صفحه و همچنین میزان تغییرات ماهانه هر یک را مشاهده نمایید.

مشاهده گزارش اعتبار دامنه

همچنین در پایین صفحه نیز اعتبار دامنه شما به تفکیک ماه و به صورت نموداری موجود می باشد. در نمودار تاریخچه اعتبار دامنه با انتخاب تاریخ های مدنظر خود در قسمت های تاریخ شروع و تاریخ پایان و انتخاب گزینه فیلتر می توانید آمار اعتبار دامنه را در بازه زمانی مدنظر خود مشاهده نمایید. ضمنا با انتخاب گزینه دامنه یا صفحه در مقابل عنوان اعتبار، مدل اطلاعات نمودار بر روی حالت مدنظر شما تنظیم خواهد شد.

مشاهده نمودار گزارش اعتبار دامنه