ویرایش یا حذف یادداشت

برای ویرایش یک یادداشت بایستی بر روی نوار رنگی آن یادداشت در تقویم کلیک نمایید. سپس تمامی فیلدهایی که در زمان اضافه کردن یادداشت وارد کرده بودید را مشاهده کرده و می توانید نسبت به ویرایش آن ها اقدام نموده و در انتها گزینه ثبت را انتخاب نمایید. همچنین برای حذف یادداشت نیز، بایستی گزینه حذف موجود در پایین کادر را انتخاب نمایید.

جزئیات یک یادداشت