مشاهده رتبه کلمات کلیدی

بروز رسانی روزانه رتبه کلمات کلیدی سایت روز بعد از ثبت آن کلمات آغاز خواهد شد. برای مشاهده آمار رتبه کلمات کلیدی ابتدا با مراجعه به صفحه مدیریت دامنه ها و انتخاب گزینه کلمات کلیدی لیستی از کلمات کلیدی که پیش از این برای این دامنه اضافه نموده اید را مشاهده خواهید کرد. در این صفحه لیست تمامی کلمات کلیدی که از قبل برای این دامنه اضافه نموده اید به همراه رتبه روز جاری، نمودار تاریخچه رتبه که نشانگر آخرین، هفتمین و سی امین رکورد قبلی ثبت شده می باشد، تغییرات رتبه نسبت به روز، هفته و ماه قبل (تغییرات نسبت به آخرین، هفتمین و سی امین رکورد ثبت شده) به صورت عددی و نموداری، لینک صفحه یافت شده، خطای همنوع خواری، قرارگیری لینک در Featured Snippet، فعال بودن قابلیت AMP (در صورت وجود)، میزان رقابت (درجه سختی کلمه کلیدی برای کسب رتبه)، میانگین جستجوی ماهانه و تاریخچه جستجو را مشاهده می کنید.

همنوع خواری یا Cannibalization به شرایطی گفته می شود که در جستجوی یک کلمه کلیدی، بیش از یک لینک از سایت شما یافت شود.

فیچر اسنیپت یا Featured Snippet متن کوتاهی متناسب با جستجوی کاربر است که از بخشی از محتوای صفحه انتخاب شده و در بالای صفحه نتایج گوگل به عنوان منبع سریع برای پاسخ به جستجوی کاربر، نمایش داده می شود.

صفحات موبایلی پرشتاب یا Accelerated Mobile Pages (AMP) یک فریم ورک متن باز می باشد که توسط گوگل ساخته شده است. صفحات AMP برای موبایل بهینه سازی شده اند و با سرعت بسیار بالاتر از صفحات عادی بارگذاری می گردند.

مشاهده گزارش کلمات کلیدی

با انتخاب گزینه گزارش های کلمه در مقابل کلمه کلیدی مدنظر خود، به صفحه نتایج ثبت شده از کلمه کلیدی مذکور وارد خواهید شد. در بالای این صفحه سه باکس که شامل اطلاعات جامعی از میزان جستجوی کلمه کلیدی و تغییرات آن ها در روزهای گذشته است در اختیار شما قرار می گیرد. توجه داشته باشید که این قسمت حداکثر دو روز بعد از اضافه نمودن دامنه و کلمه کلیدی فعال خواهد شد.

مشاهده گزارش های میزان جستجو

میانگین جستجوی ماهانه نشانگر حجم جستجوی کلمه کلیدی در طول یک ماه می باشد. ضمنا در نمودار پایین باکس نیز تغییرات ماهانه میانگین جستجوی کلمه کلیدی قابل مشاهده می باشد.

تخمین میزان کلیک بر اساس میانگین جستجوی ماهانه و رتبه کلمه کلیدی محاسبه می شود. ضمنا در نمودار پایین باکس نیز تغییرات روزانه میزان کلیک کلمه کلیدی قابل مشاهده می باشد.

تخمین میزان کلیک بر اساس رتبه نشانگر میزان ورودی هر یک از رتبه های نتایج جستجوی گوگل می باشد. ضمنا در نمودار پایین باکس نیز میزان بازدید هر یک از رتبه های نتایج جستجوی گوگل قابل مشاهده می باشد.

در جدول رتبه کلمه کلیدی، لیستی از رتبه های روزانه کلمه کلیدی مدنظر شما به همراه تغییرات رتبه نسبت به روز گذشته، لینک صفحه یافت شده از وب سایت شما و همچنین خطای همنوع خواری، قرارگیری لینک در Featured Snippet، فعال بودن قابلیت AMP (در صورت وجود) در جستجوی کلمه کلیدی مذکور را مشاهده خواهید کرد.

مشاهده گزارش کلمه کلیدی دامنه

همچنین در پایین صفحه نیز رتبه کلمه کلیدی انتخاب شده به تفکیک روز و به صورت نموداری موجود می باشد. در نمودار تاریخچه رتبه کلمه کلیدی با انتخاب تاریخ های مدنظر خود در قسمت های تاریخ شروع و تاریخ پایان و انتخاب گزینه فیلتر می توانید آمار رتبه کلمه کلیدی را در بازه زمانی مدنظر خود مشاهده نمایید.

اطلاعات ثبت شده در قسمت های بالاترین، پایین ترین و میانگین رتبه نیز مربوط به بازه زمانی نمایش داده شده در این نمودار می باشد.

مشاهده نمودار گزارش کلمه کلیدی دامنه

با کلیک بر روی دکمه های بالاترین و پایین ترین رتبه می توانید تاریخ های مربوط به هر مورد را مشاهده نمایید.

بالاترین رتبه کلمه کلیدی دامنه