مشاهده رتبه کلمات کلیدی

بروز رسانی روزانه رتبه کلمات کلیدی سایت روز بعد از ثبت آن کلمات آغاز خواهد شد. برای مشاهده آمار رتبه کلمات کلیدی ابتدا با مراجعه به صفحه مدیریت دامنه ها و انتخاب گزینه کلمات کلیدی لیستی از کلمات کلیدی که پیش از این برای این دامنه اضافه نموده اید را مشاهده خواهید کرد. در این صفحه لیست تمامی کلمات کلیدی که از قبل برای این دامنه اضافه نموده اید به همراه رتبه روز جاری، تغییرات رتبه نسبت به روز قبل، لینک صفحه یافت شده و همچنین خطای همنوع خواری (در صورت وجود) را مشاهده می کنید.

توجه داشته باشید که همنوع خواری یا Cannibalization به شرایطی گفته می شود که در جستجوی یک کلمه کلیدی، بیش از یک لینک از سایت شما یافت شود.

مشاهده گزارش کلمات کلیدی

با انتخاب گزینه گزارش های کلمه در مقابل کلمه کلیدی مدنظر خود، به صفحه نتایج ثبت شده از کلمه کلیدی مذکور وارد خواهید شد. در این صفحه لیستی از رتبه های روزانه کلمه کلیدی مدنظر شما به همراه تغییرات رتبه نسبت به روز گذشه، لینک صفحه یافت شده از وب سایت شما و همچنین خطای همنوع خواری (در صورت وجود) در جستجوی کلمه کلیدی مذکور را مشاهده خواهید کرد.

مشاهده گزارش کلمه کلیدی دامنه

همچنین در پایین صفحه نیز رتبه کلمه کلیدی انتخاب شده به تفکیک روز و به صورت نموداری موجود می باشد. در نمودار تاریخچه رتبه کلمه کلیدی با انتخاب تاریخ های مدنظر خود در قسمت های تاریخ شروع و تاریخ پایان و انتخاب گزینه فیلتر می توانید آمار رتبه کلمه کلیدی را در بازه زمانی مدنظر خود مشاهده نمایید.

مشاهده نمودار گزارش کلمه کلیدی دامنه