لینک اختصاصی گزارش دامنه

با مراجعه به صفحه مدیریت دامنه ها و انتخاب گزینه کلمات کلیدی مطابق تصویر زیر، در بالای صفحه، لینک اختصاصی گزارش دامنه در اختیار شما قرار می گیرد.

مشاهده گزارش کلمات کلیدی

در بالای صفحه جاری و در قسمت لینک اختصاصی گزارش دامنه، یک لینک ثابت برای مشاهده عمومی (بدون نیاز به لاگین) آمار مربوط به کلمات کلیدی دامنه شما وجود دارد که برای مواردی همچون ارائه گزارش کار کارشناس سئو به مالک وب سایت، رزومه مستند کارشناس سئو و ... کارایی دارد.

لینک اختصاصی گزارش دامنه

با انتخاب گزینه گزارش های کلمه در مقابل کلمه کلیدی مدنظر خود، به صفحه نتایج ثبت شده از کلمه کلیدی مذکور وارد خواهید شد. در این صفحه لیستی از رتبه های روزانه کلمه کلیدی مدنظر شما به همراه تغییرات رتبه نسبت به روز قبل، لینک صفحه یافت شده از وب سایت شما و همچنین خطای همنوع خواری (در صورت وجود) در جستجوی کلمه کلیدی مذکور را مشاهده خواهید کرد.

مشاهده گزارش کلمه کلیدی لینک اختصاصی دامنه

همچنین در پایین صفحه نیز رتبه کلمه کلیدی انتخاب شده به تفکیک روز و به صورت نموداری موجود می باشد. در نمودار تاریخچه رتبه کلمه کلیدی با انتخاب تاریخ های مدنظر خود در قسمت های تاریخ شروع و تاریخ پایان و انتخاب گزینه فیلتر می توانید آمار رتبه کلمه کلیدی را در بازه زمانی مدنظر خود مشاهده نمایید.

مشاهده نمودار گزارش کلمه کلیدی لینک اختصاصی دامنه