مدیریت پلن های نماینده

برای اضافه نمودن پلن‌ های نمایندگی از منوی نمایندگی گزینه مدیریت پلن‌ ها را انتخاب نمایید. سپس بر روی دکمه افزودن پلن جدید کلیک نموده و مقادیر مدنظر خود را وارد نمایید.

اضافه نمودن پلن نمایندگی

در نظر داشته باشید که هیچ محدودیتی برای ایجاد پلن وجود نداشته و شما می‌ توانید به هر تعداد پلن با محدودیت‌ های مدنظر خود ایجاد نمایید.

برای حذف یک پلن بایستی در صفحه جاری، گزینه حذف موجود در مقابل پلن مدنظر خود را انتخاب نمایید. توجه داشته باشید تنها در صورتی که پلن به هیچ کاربری اختصاص داده نشده باشد، امکان حذف آن وجود دارد.

حذف نمودن پلن نمایندگی